Ojczyzno ma…

tak zatytułowane było przedstawienie

przygotowane przez uczniów

Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy SOSW

z okazji 11 listopada

 

11 Listopada to dzień bardzo szczególny, ponieważ Polska w tym dniu obchodzi święto niepodległości ,które odzyskała po 123 latach niewoli .W kalendarzu ten dzień jest wolny od zajęć, nauki i pracy dlatego też młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy SOSW w Nowej Soli przygotowała uroczysty apel w dniu 07 listopada 2013 r. Uczniowie wraz z nauczycielami podeszli do tego zadania z bardzo dużym zaangażowaniem i patriotyzmem. Pragnęli przekazać jak najwięcej informacji o historii Polski ,latach niewoli, okupacji pod różnymi zaborami i  zaciętej i pełnej poświęcenia walki o wolną Ojczyznę. Uczniowie w recytowanych przez siebie wierszach mówili o tęsknocie za wolnością ,o przelanej krwi, o grobach, które są rozsiane po całym świecie. O tym co dała im Wolna Niepodległa Polska.

„Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada

Tym co zmarli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole

To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę

Uroczyści biją dzwony w mieście flagi rozwinięto

I me serce się raduje ,że obchodzę Polski święto.”

Podczas akademii można było usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego, Pieśń Legionów Polskich , poloneza Pożegnanie Ojczyzny, Nadzieja i piosenki o Mój rozmarynie, Ojczyzno ma, Biały krzyż i wiele innychutworów.

Wszystko co przedstawiali uczniowie w połączeniu z muzyką dało niesamowity efekt i stworzyło niepowtarzalną atmosferę. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku.

Na zakończenie spektaklu uczniowie odśpiewali pieśń Żeby Polska była Polską ”.

Nad sprawnym przygotowaniem występu uczniów czuwały Pani Beata Maćkowska i Pani Jolanta Rybicka wychowawcy klas zawodowych .

IMG 0017

IMG 0034