W miesiącu listopadzie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Zielonej Górze odbywały się dni promocji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.

       W ramach promocji można było oglądać wystawę prac uczniów naszej placówki oraz plakatów przedstawiających działalność kółek zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności oraz plakatów z różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć realizowanych w ośrodku.

   Odbyły się także : przedstawienie o jesieni ( 15.11.) przygotowane przez grupę teatralną „ Maska” połączone z zabawami ruchowymi oraz konferencja ( 22.11.2013), na której przedstawiono ofertę edukacyjną placówki, przybliżono działalność Stowarzyszenia
„ Radość” działającego przy SOSW w Nowej Soli oraz różnorodne działania w ramach programu wychowawczego i procesu edukacji jakie podejmowane są w promowanej szkole. W konferencji uczestniczyli : Dyrekcja Ośrodka, zaproszeni goście , członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz studenci oligofrenopedagogiki na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   Pani Dyrektor Ośrodka Jolanta Kaczkiełło- Ostrowska dziękując za życzliwe przyjęcie kierownictwu biblioteki wyraziła życzenie kontynuacji nawiązanej współpracy.

promocja biblioteka

 

promocja w biliotece