Galeria

 

Nasza Galeria

 

 

Zegarek

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
21 Stycznia 2020
Dzień Babci
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław,
Jarosława, Jerosława, Marcela

Do końca roku zostało 346 dni.
Zodiak: Wodnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Janusza Korczaka


67-100 Nowa Sól, ul. Arciszewskiego 13

Tel.683882440, fax 683870395

www.soswnowasol.pl , e-mail sosw_nsol@wp.pl                                                        

Informujemy dyrekcje szkół i rodziców, że w naszym Ośrodku  funkcjonuje:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla uczniów z autyzmem – cykl kształcenia 6 lat,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – cykl kształcenia 6 lat,
 • przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Oddział dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną   dla dzieci od 5 r.ż

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego na tym etapie nauczania,

GIMNAZJUM SPECJALNE

 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – cykl kształcenia 3 lata,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – cykl kształcenia 3 lata,

Do Gimnazjum Specjalnego przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego na tym etapie nauczania.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

 

z następującymi kierunkami kształcenia zawodowego:

 • kucharz - cykl kształcenia trwa 3 lata.
 • Pracownik pomocniczy stolarza- cykl kształcenia trwa 3 lata.
 • introligator- cykl kształcenia trwa 3 lata.

Przyjmowani są absolwenci gimnazjum zakwalifikowani przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do kształcenia specjalnego i absolwenci gimnazjum specjalnego. Program tej szkoły obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i praktyczną naukę zawodu. Praktyki organizowane są na terenie placówki. Do ZSZ przyjmowani są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

organizuje zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach:

 • stolarskiej
 • rękodzieła
 • gospodarstwa domowego
 • introligatorsko – poligraficznej

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Przyjmowani są absolwenci gimnazjum zakwalifikowani przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do kształcenia specjalnego i absolwenci gimnazjum specjalnego. Absolwenci tych szkół muszą mieć stwierdzony umiarkowany bądź znaczny stopień upośledzenia.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE

Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przyjmowani są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej

INTERNAT

Dla uczniów spoza Nowej Soli przygotowanych jest 21 miejsc w internacie (od poniedziałku do piątku) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. Grupy wychowawcze liczą od 10 do 16 wychowanków.

     Edukacja w placówce prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości uczniów. Zajęcia ogólnokształcące, zawodowe praktyczne i teoretyczne odbywają się na terenie placówki.

Dysponujemy nowoczesną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, w placówce są w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie ze specjalistycznym sprzętem komputerowym dostosowanym do niepełnosprawności uczniów oraz specjalistyczne pracownie do zajęć zawodowych i realizacji praktycznej nauki zawodu.

Posiadamy również salę doświadczania świata, centrum multimedialne , salę rehabilitacyjną oraz gabinety logopedyczne, terapii pedagogicznej a także pracownie Tomatisa i Biofeedback.

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKÓŁ:

 • podanie o przyjęcie do szkoły i internatu,
 • jedna fotografia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
 • odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania (dotyczy uczniów ubiegających się o miejsce w internacie),
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie lekarza o przydatności do wybranego zawodu, zgodnie z przepisami rozporządzenia MZ i OS z dnia 15 września 1997 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. (Dz. U. Nr 120, poz. 767 dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej),
 • orzeczenie sądu w razie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz w wypadku zastosowania środka wychowawczego.

Pełną dokumentację o przyjęcie do wymienionych szkół wraz z podaniem o wydanie skierowania do tutejszej placówki należy składać w Starostwie Powiatowym – Wydział Edukacji

Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 65 pokój 301E tel. 684586740.

Dodatkowe informacje na temat przyjęć można uzyskać telefonicznie – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 tel. 68 388 24 40.

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Footer

Witryna SOSW w Nowej Soli