SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I KLASA SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nr w zestawie

 

Przedmiot

 

Wydawnictwo / autor

 

1/IZSZ

 

Język polski

„Zrozumieć świat”

 

 

Nowa Era Spółka z o.o./ Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

 

2/IZSZ

 

Matematyka

 

Nowa Era Sp. z o.o./ Wojciech Babiński, Karolina Wej

 

3IZSZ

 

Historia

 

OPERON/ praca zbiorowa

 

4/IZSZ

 

Język niemiecki

 

LektorKlett sp. z o.o./ C. Tkadkeckova, Peter Tlusty, E. D. Machowiak

 

5/IZSZ

 

Oblicza geografii

 

Nowa Era Spółka z o.o/ Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

 

6/IZSZ

 

 

Biologia w ZSZ

 

 

Nowa Era Spółka z o.o/ Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

 

7/IZSZ

 

Religia

 ‘Mocni wiarą „ T.Panuś, R.Chrzanowski wyd Sw. Stanisław Kraków

 

8/IZSZ

 

Technologia informacyjna

 

MEN

 

9/IZSZ

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Sporządzanie napojów i potraw.

Rea/ A. Kmiołek

 

10/IZSZ

 

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

Rea/ A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

 

Rea/ K. Szczęch, N. Bakuła

 

11/IZSZ

 

Podstawy działalności w gastronomii i rachunkowość

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Gospodarka i rachunkowość

 

 

 

WSiP/ T. Gorzelany, W. Aue

 

WSiP/ Z. Mielczarczyk, B. Urbańska

 

12/IZSZ

 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

Wyd.Szkolne i Ped. W.Żabicki

 

13/IZSZ

 

 

Podstawy techniki- introligator

 

 

14/IZSZ

 

Podst. projektowania graficznego-introligator

 

 

WSiP S. Magdzik

 

15/IZSZ

 

Materiałoznawstwo - introligator

 

WSiP S. Magdzik

 

WSiP Jakucewicz, Struciński

 

16/IZSZ

 

Technologia –introligator

 

 

WSiP S. Magdzik

 

17/IZSZ

Maszyny i urządzenia - introligator

WSiP Bożenko

 

18/IZSZ

Podstawy poligrafii

WSiP/ S. Magdzik, S. Jakucewicz

 

19/IZSZ

 

 

Zarys wiedzy o gospodarce - stolarz

 

------------------------

 

 

20/IZSZ

 

 

Maszyny i urządzenia –stolarz

 

 

 

WSiP/S.Bieniek, K.Duchnowski

 

21/IZSZ

 

Technologia i materiałoznawstwo- stolarz

 

WSiP/ J.Prażno

 

22/IZSZ

 

 

Rysunek techniczny i konstrukcje -stolarz

 

WSiP/L.Giełdowski

 

23/IZSZ

 

Praktyczna nauka zawodu – stolarz

 

MEN Instytut badań edukacyjnych, pracowania programów kształcenia zawodowego

 

24/IZSZ

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

WSiP/K. Duchnowski

 

25/IZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz.1

 

WSiP/ J. Prażmo

 

26/IZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz. 2

 

WSiP/ W. Prządka, J. Szczuka

 

27/IZSZ

 

Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo

 

WSiP/ H. Nowak

 

28/IZSZ

 

Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2

 

WSiP/ S. Proszyk

 

29/IZSZ

 

 

Wychowanie fizyczne

 

--------------

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW II KLASA SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nr w zestawie

 

Przedmiot

 

Wydawnictwo / autor

 

1/IIZSZ

 

Język polski

„Zrozumieć świat”

 

 

Nowa Era Spółka z o.o./ Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

 

2/IIZSZ

 

Matematyka

 

Nowa Era Sp. z o.o./ Wojciech Babiński, Karolina Wej

 

3IIZSZ

 

Historia

 

 

OPERON/ praca zbiorowa

 

5/IIZSZ

 

Język niemiecki

Alles klar

 

Genau

 

 

WSiP/ K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

 

LektorKlett sp. z o.o./ C. Tkadkeckova, Peter Tlusty, E. D. Machowiak

 

 

6/IIZSZ

 

Religia

„Mocni nadzieją” T.Panuś R.Chrzanowska wyd. Sw. Stanisław Kraków

 

 

7/IIZSZ

 

Technologia informacyjna

 

MEN

 

8/IIZSZ

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.Wyposażenie zakładów gastronomicznych

 

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

9/IIZSZ

 

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

Rea/ A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

 

Rea/ K. Szczęch, N. Bakuła

 

10/IIZSZ

 

Podstawy działalności w gastronomii i rachunkowość

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Gospodarka i rachunkowość

 

WSiP/ T. Gorzelany, W. Aue

 

WSiP/ Z. Mielczarczyk, B. Urbańska

 

 

11/IIZSZ

 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Wyd.Szkolne i Ped. W.Żabicki

 

12/IIZSZ

 

 

Podstawy techniki- introligator

 

 

13/IIZSZ

 

Podst. projektowania graficznego-introligator

 

 

WSiP S. Magdzik

 

14/IIZSZ

 

Materiałoznawstwo - introligator

 

WSiP S. Magdzik

 

WSiP Jakucewicz, Struciński

 

15/IIZSZ

 

Technologia –introligator

 

 

WSiP S. Magdzik

 

 

16/IIZSZ

 

Maszyny i urządzenia - introligator

 

WSiP Bożenko

 

 

17/IIZSZ

 

Podstawy poligrafii

 

WSiP/ S. Magdzik, S. Jakucewicz

 

18/IIZSZ

 

 

Zarys wiedzy o gospodarce - stolarz

 

------------------------

 

 

19/IIZSZ

 

 

Maszyny i urządzenia -stolarz

 

WSiP/S.Bieniek, K.Duchnowski

 

20/IIZSZ

 

Technologia i materiałoznawstwo- stolarz

 

WSiP/ J.Prażno

 

21/IIZSZ

 

 

Rysunek techniczny i konstrukcje -stolarz

 

WSiP/L.Giełdowski

 

22/IIZSZ

 

Praktyczna nauka zawodu – stolarz

 

MEN Instytut badań edukacyjnych, pracowania programów kształcenia zawodowego

 

 

 

23/IIZSZ

 

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

 

WSiP/K. Duchnowski

 

24/IIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz.1

 

WSiP/ J. Prażmo

 

25/IIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz. 2

 

WSiP/ W. Prządka, J. Szczuka

 

26/IIZSZ

 

Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo

 

WSiP/ H. Nowak

 

27/IIZSZ

 

Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2

 

WSiP/ S. Proszyk

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW III ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nr w zestawie

 

 

Przedmiot

 

Wydawnictwo / autor

 

 

1/IIIZSZ

 

Język polski

„Zrozumieć świat”

 

 

Nowa Era Spółka z o.o./ Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

 

2/IIIZSZ

 

 

Matematyka

 

Nowa Era Sp. z o.o./ Wojciech Babiński, Karolina Wej

 

 

3IIIZSZ

 

WOS

 

 

-----------------

 

4/IIIZSZ

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

WSiP./ B. Breikopft

 

5/IIIZSZ

 

Język niemiecki

 

Alles klar

 

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

 

WSiP/ K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

 

WSiP/ A. Dul

 

6/IIIZSZ

 

 

Religia

 „Mocni miłością T.Panuś. R.Chrzanowska wyd. Św Stanisław Kraków

 

 

7/IIIZSZ

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

---------------------

 

8/IIIZSZ

 

 

Technologia informacyjna

 

MEN

 

9/IIIZSZ

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.Wyposażenie zakładów gastronomicznych

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna

część I i część II

 

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

Rea/M. Zienkiewicz

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

10/IIIZSZ

 

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Rea/ A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

 

Rea/ K. Szczęch, N. Bakuła

 

11/IIIZSZ

 

Podstawy działalności w gastronomii i rachunkowość

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Gospodarka i rachunkowość

 

WSiP/ T. Gorzelany, W. Aue

 

WSiP/ Z. Mielczarczyk, B. Urbańska

 

 

12/IIIZSZ

 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Wyd.Szkolne i Ped. W.Żabicki

 

13/IIIZSZ

 

Podstawy techniki- introligator

 

 

14/IIIZSZ

 

Podst. projektowania graficznego-introligator

 

WSiP S. Magdzik

 

15/IIIZSZ

 

Materiałoznawstwo - introligator

 

WSiP S. Magdzik

 

WSiP Jakucewicz, Struciński

 

16/IIIZSZ

 

Technologia –introligator

 

 

WSiP S. Magdzik

 

 

17/IIIZSZ

 

Maszyny i urządzenia - introligator

 

WSiP Bożenko

 

 

18/IIIZSZ

Podstawy poligrafii

WSiP/ S. Magdzik, S. Jakucewicz

 

19/IIIZSZ

 

Zarys wiedzy o gospodarce - stolarz

 

------------------------

 

 

20/IIIZSZ

 

Maszyny i urządzenia -stolarz

 

WSiP/S.Bieniek, K.Duchnowski

 

21/IIIZSZ

 

Technologia i materiałoznawstwo- stolarz

 

WSiP/ J.Prażno

 

22/IIIZSZ

 

Rysunek techniczny i konstrukcje -stolarz

 

WSiP/L.Giełdowski

 

23/IIIZSZ

 

Praktyczna nauka zawodu – stolarz

 

MEN Instytut badań edukacyjnych, pracowania programów kształcenia zawodowego

 

 

 

24/IIIZSZ

 

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

 

WSiP/K. Duchnowski

 

 

25/IIIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz.1

 

WSiP/ J. Prażmo

 

 

26/IIIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz. 2

 

WSiP/ W. Prządka, J. Szczuka

27/IIIZSZ

Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo

WSiP/ H. Nowak

 

28/IIIZSZ

Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2

WSiP/ S. Proszyk

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I KLASA SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nr w zestawie

 

Przedmiot

 

 

Wydawnictwo / autor

 

Nauczyciel prowadzący

 

1/IZSZ

 

Język polski

„Zrozumieć świat”

 

 

584/1/2012

 

Nowa Era Spółka z o.o./ Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

 

 

mgr M.Zielińska

 

2/IZSZ

 

Matematyka

 

573/1/2012

 

Nowa Era Sp. z o.o./ Wojciech Babiński, Karolina Wej

 

 

mgr S.Kondrat

 

3IZSZ

 

Historia

 

 

506/2012

 

 

OPERON/ praca zbiorowa

 

mgr M. Górna

 

4/IZSZ

 

Język niemiecki

Alles klar

 

Genau

 

 

255/1/2010

 

 

-----------------

 

 

WSiP/ K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

 

LektorKlett sp. z o.o./ C. Tkadkeckova, Peter Tlusty, E. D. Machowiak

 

 

mgr R..Smolin-Makuch

 

5/IZSZ

 

Oblicza geografii

 

433/2012

 

Nowa Era Spółka z o.o/ Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

 

 

mgr B.Kotecka

 

6/IZSZ

 

 

Biologia w ZSZ

 

 

450/2012

 

Nowa Era Spółka z o.o/ Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

 

 

mgr M. Lech

 

7/IZSZ

 

Religia

 

------------------

 

Program autorski

mgr M. Hajdukiewicz

 

 

mgr M. Hajdukiewicz

 

 

 

 

 

8/IZSZ

 

Technologia informacyjna

 

520/2012

 

MEN

 

mgr Wiesław Sowula

 

 

9/IZSZ

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.Wyposażenie zakładów gastronomicznych

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna

część I i część II

 

 

 

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

Rea/M. Zienkiewicz

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

 

 

mgr J.Rybicka

mgr B.Maćkowska

 

10/IZSZ

 

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

 

-----------------

 

 

-----------------

 

 

 

Rea/ A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

 

Rea/ K. Szczęch, N. Bakuła

 

 

 

mgr J.Rybicka

mgr B.Maćkowska

 

11/IZSZ

 

Podstawy działalności w gastronomii i rachunkowość

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Gospodarka i rachunkowość

 

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

WSiP/ T. Gorzelany, W. Aue

 

WSiP/ Z. Mielczarczyk, B. Urbańska

 

mgr J.Rybicka

 

mgr B.Maćkowska

 

 

12/IZSZ

 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

02/2005

 

Wyd.Szkolne i Ped. W.Żabicki

 

mgr

 

 

13/IZSZ

 

 

Podstawy techniki- introligator

 

---------------

 

 

mgr C.Piotrowski

 

 

 

14/IZSZ

 

Podst. projektowania graficznego-introligator

 

 

734(02)

 

WSiP S. Magdzik

 

mgr C.Piotrowski

 

15/IZSZ

 

Materiałoznawstwo - introligator

 

734(02) 2002.08.29

 

734(02)

 

 

WSiP S. Magdzik

 

WSiP Jakucewicz, Struciński

 

mgr C.Piotrowski

 

16/IZSZ

 

Technologia –introligator

 

 

734(02)

 

WSiP S. Magdzik

 

 

mgr C.Piotrowski

 

17/IZSZ

 

Maszyny i urządzenia - introligator

 

734(02)

 

WSiP Bożenko

 

 

mgr C.Piotrowski

 

18/IZSZ

 

Podstawy poligrafii

 

--------------------

 

WSiP/ S. Magdzik, S. Jakucewicz

 

mgr C. Piotrowski

 

19/IZSZ

 

 

Zarys wiedzy o gospodarce - stolarz

 

-------------------

 

------------------------

 

 

mgr M. Zając

 

20/IZSZ

 

 

Maszyny i urządzenia -stolarz

 

-------------------

 

WSiP/S.Bieniek, K.Duchnowski

 

mgr M. Zając

 

21/IZSZ

 

Technologia i materiałoznawstwo- stolarz

 

-------------------

 

WSiP/ J.Prażno

 

mgr M. Zając

 

 

22/IZSZ

 

 

Rysunek techniczny i konstrukcje -stolarz

 

08/2008

 

WSiP/L.Giełdowski

 

mgr M. Zając

 

 

23/IZSZ

 

Praktyczna nauka zawodu – stolarz

 

---------------

 

MEN Instytut badań edukacyjnych, pracowania programów kształcenia zawodowego

 

 

 

 

 

 

mgr J.Szymczak

 

24/IZSZ

 

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

 

---------------

 

WSiP/K. Duchnowski

 

mgr J.Szymczak

 

25/IZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz.1

 

---------------

 

WSiP/ J. Prażmo

 

mgr J.Szymczak

 

26/IZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz. 2

 

---------------

 

WSiP/ W. Prządka, J. Szczuka

 

mgr J.Szymczak

 

27/IZSZ

 

Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo

 

---------------

 

WSiP/ H. Nowak

 

mgr J.Szymczak

 

28/IZSZ

 

Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2

 

---------------

 

WSiP/ S. Proszyk

 

mgr J.Szymczak

 

29/IZSZ

 

 

Wychowanie fizyczne

 

---------------

 

--------------

 

mgr J.Szymczak

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW II KLASA SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nr w zestawie

 

Przedmiot

 

 

Wydawnictwo / autor

 

Nauczyciel prowadzący

 

1/IIZSZ

 

Język polski

„Zrozumieć świat”

 

 

584/2/2012

 

Nowa Era Spółka z o.o./ Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

 

mgr M.Zielińska

 

2/IIZSZ

 

Matematyka

 

573/1/2012

 

Nowa Era Sp. z o.o./ Wojciech Babiński, Karolina Wej

 

 

mgr S.Kondrat

 

3IIZSZ

 

Historia

 

 

 

506/2012

 

 

OPERON/ praca zbiorowa

 

mgr M. Górna

 

5/IIZSZ

 

Język niemiecki

Alles klar

 

Genau

 

 

255/1/2010

 

 

---------------

 

WSiP/ K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

 

LektorKlett sp. z o.o./ C. Tkadkeckova, Peter Tlusty, E. D. Machowiak

 

 

 

mgr R.Smolin- Makuch

 

6/IIZSZ

 

Religia

 

------------------

 

Program autorski

mgr M. Hajdukiewicz

 

 

 

 

mgr M. Hajdukiewicz

 

 

 

7/IIZSZ

 

Technologia informacyjna

 

520/2012

 

MEN

 

mgr Wiesław Sowula

 

 

 

8/IIZSZ

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.Wyposażenie zakładów gastronomicznych

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna

część I i część II

 

 

 

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

Rea/M. Zienkiewicz

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

 

 

mgr J.Rybicka

mgr B.Maćkowska

 

 

9/IIZSZ

 

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

 

-----------------

 

 

-----------------

 

 

 

Rea/ A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

 

Rea/ K. Szczęch, N. Bakuła

mgr J.Rybicka

mgr B.Maćkowska

 

10/IIZSZ

 

Podstawy działalności w gastronomii i rachunkowość

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Gospodarka i rachunkowość

 

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

WSiP/ T. Gorzelany, W. Aue

 

WSiP/ Z. Mielczarczyk, B. Urbańska

 

 

mgr J.Rybicka

 

mgr B.Maćkowska

 

 

11/IIZSZ

 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

02/2005

 

Wyd.Szkolne i Ped. W.Żabicki

 

mgr

 

 

12/IIZSZ

 

 

Podstawy techniki- introligator

 

---------------

 

 

mgr C.Piotrowski

 

 

 

13/IIZSZ

 

Podst. projektowania graficznego-introligator

 

 

734(02)

 

WSiP S. Magdzik

 

mgr C.Piotrowski

 

14/IIZSZ

 

Materiałoznawstwo - introligator

 

734(02) 2002.08.29

 

734(02)

 

 

WSiP S. Magdzik

 

WSiP Jakucewicz, Struciński

 

mgr C.Piotrowski

 

15/IIZSZ

 

Technologia –introligator

 

 

734(02)

 

WSiP S. Magdzik

 

 

mgr C.Piotrowski

 

16/IIZSZ

 

Maszyny i urządzenia - introligator

 

734(02)

 

WSiP Bożenko

 

 

mgr C.Piotrowski

 

17/IIZSZ

 

Podstawy poligrafii

 

--------------------

 

WSiP/ S. Magdzik, S. Jakucewicz

 

mgr C. Piotrowski

 

18/IIZSZ

 

 

Zarys wiedzy o gospodarce - stolarz

 

-------------------

 

------------------------

 

 

mgr M. Zając

 

19/IIZSZ

 

 

Maszyny i urządzenia -stolarz

 

-------------------

 

WSiP/S.Bieniek, K.Duchnowski

 

mgr M. Zając

 

 

 

20/IIZSZ

 

Technologia i materiałoznawstwo- stolarz

 

-------------------

 

WSiP/ J.Prażno

 

mgr M. Zając

 

 

21/IIZSZ

 

 

Rysunek techniczny i konstrukcje -stolarz

 

08/2008

 

WSiP/L.Giełdowski

 

mgr M. Zając

 

 

 

22/IIZSZ

 

Praktyczna nauka zawodu – stolarz

 

---------------

 

MEN Instytut badań edukacyjnych, pracowania programów kształcenia zawodowego

 

 

 

mgr J.Szymczak

 

23/IIZSZ

 

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

 

---------------

 

WSiP/K. Duchnowski

 

mgr J.Szymczak

 

24/IIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz.1

 

---------------

 

WSiP/ J. Prażmo

 

mgr J.Szymczak

 

25/IIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz. 2

 

---------------

 

WSiP/ W. Prządka, J. Szczuka

 

mgr J.Szymczak

 

26/IIZSZ

 

Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo

 

---------------

 

WSiP/ H. Nowak

 

mgr J.Szymczak

 

27/IIZSZ

 

Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2

 

---------------

 

WSiP/ S. Proszyk

 

mgr J.Szymczak

 

28/IIZSZ

 

 

Wychowanie fizyczne

 

---------------

 

--------------

 

mgr J.Szymczak

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW III ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nr w zestawie

 

 

Przedmiot

 

 

Wydawnictwo / autor

 

 

Nauczyciel prowadzący

 

1/IIIZSZ

 

Język polski

„Zrozumieć świat”

 

 

----------------

 

Nowa Era Spółka z o.o./ Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

 

mgr M.Zielińska

 

2/IIIZSZ

 

 

Matematyka

 

573/1/2012

 

Nowa Era Sp. z o.o./ Wojciech Babiński, Karolina Wej

 

 

mgr S.Kondrat

 

3IIIZSZ

 

WOS

 

 

--------------

 

-----------------

 

------------------

 

4/IIIZSZ

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

---------------

 

WSiP./ B. Breikopft

 

mgr M. Górna

 

5/IIIZSZ

 

Język niemiecki

 

Alles klar

 

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

 

255/1/2010

 

 

---------------

 

WSiP/ K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

 

WSiP/ A. Dul

 

mgr R.Smolin- Makuch

 

6/IIIZSZ

 

 

Religia

 

------------------

 

Program autorski

mgr M. Hajdukiewicz

 

 

mgr M. Hajdukiewicz

 

 

7/IIIZSZ

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

-----------------

 

---------------------

 

mgr J. Szymczak

 

 

 

8/IIIZSZ

 

 

Technologia informacyjna

 

520/2012

 

MEN

 

mgr Wiesław Sowula

 

 

 

9/IIIZSZ

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.Wyposażenie zakładów gastronomicznych

 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna

część I i część II

 

 

 

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

Rea/M. Zienkiewicz

 

 

 

Rea/ A. Kmiołek

 

 

 

 

mgr J.Rybicka

mgr B.Maćkowska

 

 

10/IIIZSZ

 

Technika i bezpieczeństwo w gastronomii

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

 

-----------------

 

 

-----------------

 

 

 

Rea/ A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

 

Rea/ K. Szczęch, N. Bakuła

mgr J.Rybicka

mgr B.Maćkowska

 

11/IIIZSZ

 

Podstawy działalności w gastronomii i rachunkowość

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Gospodarka i rachunkowość

 

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

WSiP/ T. Gorzelany, W. Aue

 

WSiP/ Z. Mielczarczyk, B. Urbańska

 

 

mgr J.Rybicka

 

mgr B.Maćkowska

 

 

12/IIIZSZ

 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

02/2005

 

Wyd.Szkolne i Ped. W.Żabicki

 

mgr

 

 

13/IIIZSZ

 

Podstawy techniki- introligator

 

---------------

 

 

mgr C.Piotrowski

 

 

 

14/IIIZSZ

 

Podst. projektowania graficznego-introligator

 

 

734(02)

 

WSiP S. Magdzik

 

mgr C.Piotrowski

 

15/IIIZSZ

 

Materiałoznawstwo - introligator

 

734(02) 2002.08.29

 

734(02)

 

 

WSiP S. Magdzik

 

WSiP Jakucewicz, Struciński

 

mgr C.Piotrowski

 

16/IIIZSZ

 

Technologia –introligator

 

 

734(02)

 

WSiP S. Magdzik

 

 

mgr C.Piotrowski

 

17/IIIZSZ

 

Maszyny i urządzenia - introligator

 

734(02)

 

WSiP Bożenko

 

 

mgr C.Piotrowski

 

18/IIIZSZ

 

Podstawy poligrafii

 

--------------------

 

WSiP/ S. Magdzik, S. Jakucewicz

 

mgr C. Piotrowski

 

19/IIIZSZ

 

Zarys wiedzy o gospodarce - stolarz

 

-------------------

 

------------------------

 

 

mgr M. Zając

 

20/IIIZSZ

 

Maszyny i urządzenia -stolarz

 

-------------------

 

WSiP/S.Bieniek, K.Duchnowski

 

mgr M. Zając

 

 

 

21/IIIZSZ

 

Technologia i materiałoznawstwo- stolarz

 

-------------------

 

WSiP/ J.Prażno

 

mgr M. Zając

 

 

22/IIIZSZ

 

Rysunek techniczny i konstrukcje -stolarz

 

08/2008

 

WSiP/L.Giełdowski

 

mgr M. Zając

 

 

 

23/IIIZSZ

 

Praktyczna nauka zawodu – stolarz

 

---------------

 

MEN Instytut badań edukacyjnych, pracowania programów kształcenia zawodowego

 

 

 

mgr J.Szymczak

 

 

24/IIIZSZ

 

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

 

---------------

 

WSiP/K. Duchnowski

 

mgr J.Szymczak

 

 

25/IIIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz.1

 

---------------

 

WSiP/ J. Prażmo

 

mgr J.Szymczak

 

 

26/IIIZSZ

 

Technologia. Stolarstwo cz. 2

 

---------------

 

WSiP/ W. Prządka, J. Szczuka

 

mgr J.Szymczak

 

 

27/IIIZSZ

 

Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo

 

---------------

 

WSiP/ H. Nowak

 

mgr J.Szymczak

 

 

28/IIIZSZ

 

Technologia tworzyw drzewnych. Wykończanie powierzchni 2

 

---------------

 

WSiP/ S. Proszyk

 

mgr J.Szymczak

 

29/IIIZSZ

 

 

Wychowanie fizyczne

 

---------------

 

--------------

 

mgr J.Szymczak