ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

KLASA I-III dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

 

KLASA 1

A. Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE :  Religia : „Żyjemy w Bożym Świecie”- Wyd. : Jedność – Kielce

 

KLASA 2

A. Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE :  Religia :„Idziemy do Jezusa” Wydawnictwo : Jedność - Kielce

 

KLASA 3

A. Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : Religia :„Jezus z nami” Wydawnictwo: Jedność Kielce

 

 

 

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

KLASA IV-VI dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

KLASA 4

A. Podręczniki i ćwiczenia wg nowej podstawy programowej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE :Religia „Miejsca pełne BOGActw” wydawnictwo Jedność Kielce

 

KLASA 5

A. Podręczniki i ćwiczenia  zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : Religia „Spotkania uBOGAcające” wydawnictwo Jedność Kielce

 

KLASA 6

A. Podręczniki i ćwiczenia  zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : Religia „Tajemnice BOGA-tego życia” wydawnictwo Jedność Kielce

 

KLASA 7

A. Podręczniki i ćwiczenia  zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : Religa „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” wydawnictwo Jedność Kielce

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA I-III dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

KLASA 1

A. Podręczniki/materiały edukacyjne i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MARTERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII [1]

 

KLASA 2

A. Ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. PODRĘCZNIKI / MATERIAŁY EDUKACYJNE KUPUJĄ RODZICE- WYPRAWKA SZKOLNA PO UZGODNIENIACH Z WYCHOWAWCĄ KLASY

C. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[2]

 

KLASA 3

A. Ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. PODRĘCZNIKI / MATERIAŁY EDUKACYJNE KUPUJĄ RODZICE- WYPRAWKA SZKOLNA PO UZGODNIENIACH Z WYCHOWAWCĄ KLASY

C. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[3]

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

KLASA IV-VI dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

KLASA 4

A. Podręczniki i ćwiczenia wg nowej podstawy programowej zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[4]

 

KLASA 5

A. Podręczniki i ćwiczenia  zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[5]

 

KLASA 6

A. Podręczniki i ćwiczenia  zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[6]

 

KLASA 7

A. Podręczniki i ćwiczenia  zamawia szkoła (bezpłatny)

B. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[7]

 

 

 


[1] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[2] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[3] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[4][4] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[5] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[6] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[7] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/2020

 

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

 

 

  1. KLASA III - Lokomotywa 3 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe autor: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej
  2. KLASA IV– podręcznikićwiczenia zakupuje szkoła dotacja MEN
  3.  KLASA Vpodręcznikićwiczenia zakupuje szkoła dotacja MEN
  4. Dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym zestaw podręcznikóbędzie ustalony z wychowawcą klasy 1 września 2019r

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA VI

 

Nr w zestawie

Przedmiot

 

Wydawnictwo / autor

1/VISP

Język polski „Jutro pójdę w świat:

Podręcznik i ćwiczenia

417/3/2014

WSiP/ H.Dobrowolska

2/VISP

Historia i społeczeństwo

317/3/2011

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON/ Renata Antosik

3/VISP

Język niemiecki Wir Neu klasa VI

442/3/2012

LektorKlett /G.Motto, E.Książek-Kempa

 

4/VISP

Matematyka „Matematyka z kluczem : część 1 i 2

157/4/2011

Nowa Era ./ Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

5/VISP

Przyroda „Przyrodo witaj „ podręcznik i ćwiczenia

530/3/2013

WSiP E.Gromek

6/VISP

Plastyka*

439/2012

Operon/Anita Przybyszewska-Pietrasiak

7/VISP

Muzyka*

431/3/2012

Operon/Justyna Górska-Guzik

8/VISP

Zajęcia techniczne*

384/2/2012

384/1/2012

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON / Urszula Białka

9/VISP

Zajęcia komputerowe* „Lubię to”

729/1/2015

Nowa Era /M.Kęsa

10/VSP

Religia *

AZ-21-01/1-2

Księgarnia Św.Wojciecha red J.Szped, D.Jackowiak

 

 

 

Podręczniki z plastyki, muzyki , zajęć technicznych , informatyki, religii dla uczniów , którzy nie zakupili książek w klasie IV,  V