Zmienia życie, otwiera umysły

 

 

Z wielką radością pragniemy wszystkich powiadomić , iż europejski program edukacyjny Erasmus+zawitał do SOSW !!!

Nasz projekt zgłoszony w KA101- Mobilność kadry edukacji szkolnej

Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów, wychowawców dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością i autyzmem”

uzyskał akceptację Agencji Narodowej i będzie realizowany w naszej placówce od 01.06.2018 do 31.05.2019. 10 nauczycieli wyjedzie na szkolenia zagraniczne, do Włoch i na Cypr.

Kwota dofinansowania projektu 18414 €