Zagraj ze mną w grę...

 

Gry to jedna z wielu dostępnych form nauki i zabawy. Podczas naszego szkolenia w Hiszpanii wspólnie z naszymi kolegami z różnych krajów omawialiśmy korzyści płynące z wykorzystania w procesie dydaktycznym różnorodnych gier. Wspólnie doszliśmy do konkluzji, że nasze obecne, codzienne życie jest bardzo zinformatyzowane: telefony, telewizja, komputery otaczają nas zewsząd powodując odosobnienie i brak umiejętności obcowania z drugim człowiekiem. Gry planszowe, czy też gry z wykorzystaniem wysokiej technologii na dobre powinny zagościć w edukacji specjalnej. Dają nam one bowiem taką unikatową szansę na wspólne bycie razem i funkcjonowanie w grupie, przy jednoczesnym niezwykle integrującym wspólnym działaniu.

Proponując dzieciom granie w gry sprawiamy , że:

·         uczymy budować wzajemne relacje,

·         integrujemy dzieci w grupie, zacieśniamy więzi,

·         wspomagamy rozwój intelektualny dzieci,

·         uczymy poprzez zabawę,

·         uczymy zasad komunikacji międzyludzkich i zasad społecznych,

·         uczymy wygrywania, ale też - znacznie trudniejszej - sztuki przegrywania.

Ważne jest dostosowanie gier do możliwości dzieci, z którymi pracujemy oraz włączanie do gry wszystkie dzieci niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Wystarczy trochę wyobraźni i gry dostępne na rynku można dostosować do naszych podopiecznych. Dostosowanie gry do potrzeb i możliwości dzieci to rola wychowawcy/terapeuty. Grać w jedną grę mogą dzieci mówiące i te ze złożonymi problemami komunikacyjnymi!

Jak to robimy? Oto przykładowe gry dostosowane do możliwości naszych dzieci.

Gra "Kot w worku" firmy GRANNA

Gra zawiera różne elementy z grubej tektury, które umieszczone są w woreczku. Dziecko losuje element i dopasowuje do ilustracji na planszy. W zestawie znajdują sie plansze kolorowe oraz plansze trudniejsze - konturowe. W grze każde dziecko ma swoją planszę i "zbiera" swoje elementy.

 

1         2

 

Do gry opracowano specjalną kartę komunikacyjną z wykorzystaniem symboli Boardmaker. Dzieciom korzystającym z komunikatora LetMeTalk wgrano komunikaty umożliwiające aktywny, słowny udział w grze.

2. Gra typu MEMO

Bardzo popularna gra dostępna w wielu różnych wersjach polegająca na odnajdowaniu par takich samych kart. Gracz odsłania 2 karty. Jeśli są to takie same karty, zostaną one zdjęte z planszy i są punktem dla gracza. Jeśli nie, są to takie same karty zostają odwrócone z powrotem. Wygrywa osoba, która zbierze jak najwięcej par.

Do MEMO opracowano specjalną, uniwersalną kartę komunikacyjną z wykorzystaniem symboli Boardmaker.

 

3      4        5 1

 

 

Dzieciom korzystającym z komunikatora LetMeTalk wgrano komunikaty umożliwiające aktywny, słowny udział w grze typu MEMO.

 

 

6

 

 

 

Dla chcącego nic trudnego! Dostosowujmy i grajmy ponieważ w grach jest KOMUNIKACYJNA MOC!!!

Arleta Jasińska