1. NAUCZANIE PRZEZ WŁĄCZANIE - grupa hiszpańska poleca:

- nauczyciele biorący udział w projekcie w ramach programu Erasmus Plus zachęcają do poznania i realizowania dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej udostępnionych na Europejskiej Platformie Internetowej SEG (School Education Gateway)

????W tym tygodniu zachęcamy do przeczytania artykułu: "Nie rozmawiajmy o specjalnych potrzebach - mówmy o możliwościach włączania" :
????Określenie „potrzeb” ucznia z jednej strony wydaje się nie być wystarczające. Bardziej owocnym jest sformułowanie zagadnienia w kategoriach relacji pomiędzy unikalnymi możliwościami nauczyciela a unikalnymi możliwościami ucznia!
????Dlatego też należy przestać myśleć i mówić o „włączaniu” jako o koncepcji, stanie rzeczy lub kwestii umieszczenia wszystkich osób w jednej „klasie”. Zamiast tego, należy myśleć i mówić o elementach lub „możliwościach włączania”, które my profesjonaliści musimy wspólnie stworzyć, takich jak: umiejętność dostrzegania, rozumienia i wspierania każdego ucznia, aby mógł on stać się dobrze funkcjonującym człowiekiem w demokratycznym społeczeństwie.

82337289 1190231104515344 2541510604934348800 n