flaga WochLogo Polaris Formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Education and counseling for students with Autism and Asperger syndrome”-

Edukacja I doradztwo dla nauczycieli pracujących z autyzmem i zespołem Aspergera”

 

- tak brzmi tytuł 6-dniowego szkolenia we Włoszech, w Vasto (Abruzja), na które uda się we wrześniu 6- osobowa grupa nauczycielek.

W ramach szkolenia prowadzonego przez dr Tatianę D’Amborgio- neuropsychiatrę dziecięcego i psychoterapeutkę, dr Luigi Intoccia- psychiatrę, neurologopedę i psychoterapeutę oraz dr Fulvię Cetrullo – pedagoga i edukatora.

W ramach szkolenia omówione zostaną wszystkie teoretyczne aspekty autyzmu i osób z ASD, odbędzie się trening praktyczny oraz planowana jest wizyta w Centrum Rehabilitacji Autyzmu. Poruszone zostaną tematy edukacji dla rodziców/ rodziny (międzypokoleniowe uczenie się), zagadnienie edukacji włączającej i specjalnej, podstawy pedagogiczne i dydaktyczne oraz zagadnienie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem z ASD.