28.09.2018 Vasto

Piąty dzień szkolenia

 

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od porannej wizyty w Szkole II stopnia, do której uczęszczają uczniowie w wieku 11-14 lat. Spotkanie prowadziła dr Emma Columbro (nauczyciel wspomagający). Dr Emma Columbro zaprezentowała ich autorski model pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Mieliśmy możliwość zwiedzenia tej placówki oraz rozmowy z uczniami i nauczycielami uczącymi w tej szkole. Następnie gościliśmy w szkole średniej o profilu artystycznym, do której uczęszcza młodzież w wieku 15-18 lat. Dr Mario Pannicciari (nauczyciel wspomagający) opowiedział nam w jaki sposób kadra pedagogiczna pracuje nad przezwyciężeniem trudności na jakie napotykają osoby ze spektrum autyzmu. Nauczyciele omówili również szczegółowe studium przypadku trojga niskofunkcjonujących uczniów z autyzmem. Natomiast dr Carolina Intoccia (psycholog sportu) przybliżyła nam korzyści płynące z realizacji motorycznego programu dla dzieci i uczniów z autyzmem. Po południu nasz koordynator Claudia Di Foglio uroczyście wręczyła nam certyfikaty ukończenia kursu.

Mamy pierwszy europejski certyfikat potwierdzający nasze kwalifikacje!!!

 

P1140413P1140415P1140438P1140453P1140475P1140481P1140483P1140486P1140491P1140498