Rada Szkoleniowa - Grupa Włoska

29.11.2018 grupa „Erasmusek”, która uczestniczyła w mobilności do Włoch przedstawiła gronu pedagogicznemu SOSW swoje szkolenie „Edukacja i doradztwo dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera”, które odbyła w Polaris Formazione w Vasto we Włoszech. Opowiedziałyśmy o szkoleniu i przedstawiłyśmy wybrane jego części, które nas najbardziej zainteresowały: terapii behawioralnej, którą przedstawił nam dr Danielle Rizzi, koncepcji Teacch zaprezentowanej przez dr Rachele Giammario oraz metodzie M. Montessori, której uczyła nas dr Fulvia Cetrullo. Przedstawiłyśmy także cały model szkolnictwa włoskiego oraz „Naszą wartość dodaną” projektu- czyli to co daje udział w programie Erasmus+ oprócz odbycia szkolenia za granicą. Zaproponowałyśmy naszym koleżankom i kolegom wprowadzenie do pracy dwóch elementów wspomagających pracę : Indywidualny Folder Wzmocnień Pozytywnych oraz założenie Bazy Pomocy AAC- czyli biblioteczkę książeczek do czytania uczestniczącego, piosenek, prezentacji multimedialnych i innych materiałów AAC.

W ramach prezentacji multimedialnej przedstawiłyśmy gronu pedagogicznemu oczywiście także założenia programu Erasmus+. Zapoznałyśmy ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami programu, sektorami, dokąd można wyjechać, opowiedziałyśmy co można zrobić w sektorze Edukacja szkolna, jakie są warunki, podpowiedziałyśmy na jakich stronach internetowych szukać informacji, inspiracji oraz pomysłów. Na koniec naszego wystąpienia zaprosiłyśmy koleżanki i kolegów do poszerzenia naszej „Eurorodziny” czyli do dołączenia do nas, do pisania kolejnego wspólnego projektu i wniosku aplikacyjnego.

Erasmuski” z Vasto

20181129 165158Resized 20181129 151417 9786received 207740356790891Resized 20181129 151438 774920181129 170013