Fundacja Kulczyk – Podpaski dla każdej dziewczyny

Program pilotażowy Fundacja Kulczyk

„Podpaski dla każdej dziewczyny”

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła Przysposabiająca do Pracy przystąpiła do programu. Zostaliśmy zakwalifikowani jako jena z około 100 szkół w Polsce. Program będziemy realizować poprzez zwiększenie świadomości o menstruacji oraz walkę z ubóstwem menstruacyjnym. Zostaną przeprowadzone lekcje przy wsparciu pielęgniarki szkolnej oraz psychologa szkolnego. Toaleta uczennic zostanie wyposażona w szafkę w której będą przechowywane środki higieny osobistej. nad zaopatrzeniem szafki będzie czuwała wybrana wolontariuszka. Koordynatorem programu jest p. Dominika Barańska.

Podpaski dla każdej dziewczynki
Została zainstalowana szafka i podpaski są dostępne dla dziewczynek

W środę tj. 27 października dojechały do nas środki higieny w ramach kampanii @fundacjakulczyk – Podpaski dla każdej dziewczyny. Już w przyszłym tygodniu znajdą się w szafce przy ul.Getta. Za systematyczne zaopatrzenie szafki będzie odpowiedzialna wolontariuszka Magdalena Danielkiewicz.

Brak opisu.