ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

KLASA I-III dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

 

KLASA 1

 

KLASA 2

 

KLASA 3

 

 

 

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

KLASA IV-VI dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

KLASA 4

 

KLASA 5

 

KLASA 6

 

KLASA 7

 

 

 

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASA I-III dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

KLASA 1

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MARTERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII [1]

 

KLASA 2

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[2]

 

KLASA 3

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE : MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[3]

ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW  W NOWEJ SOLI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

KLASA IV-VI dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

KLASA 4

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[4]

 

KLASA 5

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[5]

 

KLASA 6

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[6]

 

KLASA 7

  1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KUPUJĄ SAMODZIELNIE MATERIAŁY EDUKACYJNE DO RELIGII[7]

 

 [1] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[2] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[3] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[4][4] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[5] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[6] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego 

[7] Informację o materiałach edukacyjnych  przedstawi  nauczyciel katecheta po rozpoczęciu roku szkolnego