Promocja zdrowia w SOSW Nowa Sól rok szkolny 2014 2015

 

Szkoła programem „Promocji Zdrowia” zajmuje się od 2003 roku.

 

W roku szkolnym 2014/2015 zespół ds. Promocji Zdrowia pracuje w składzie:

 

      p. dyr mgr J.Kaczkiełło-Ostrowska

 

      p. mgr S.Kondrat

 

      p. mgr B.Walendowska

 

      p. mgr M.Cichocka

 

      pielęgniarka szkolna p. D.Jodko

 

            Praca odbywała się w dwóch zespołach  :

 

- I zespół to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

- II zespół to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczący się w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkole Przysposabiającej Do Pracy.

 

2. Cel główny:

 

Podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

 

3.Cele szczegółowe:

 

      Znaczenie dla zdrowia właściwego odżywiania się, zapotrzebowania organizmu na składniki energetyczne, budulcowe i regulujące.  Choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem

 

      Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych

 

      Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i  rozwojem psychofizycznym

 

      Dostrzeganie zagrożeń cywilizacyjnych

 

      Nabywanie umiejętności organizowania własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego przez planowanie

 

      Wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu człowieka.

 

4.Hasło na rok szkolny 2014/2015:

 

„Zdrowo jem więcej wiem”