W dniu 8 listopada 2018 roku uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Zdrowego Śniadania. Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami przygotowali swoje drugie śniadania i spożyli je wspólnie w klasach.