logo erasmus

Zmienia życie, otwiera umysły

 

Z wielką radością pragniemy wszystkich powiadomić, iż europejski program edukacyjny Erasmus+ zawitał do SOSW !!!

Nasz projekt zgłoszony w KA101- Mobilność kadry edukacji szkolnej                                 

„Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów, wychowawców

        dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością                                                              i autyzmem”                                   

uzyskał akceptację Agencji Narodoweji będzie realizowany w naszej placówce                                              od 01.06.2018 do 31.05.2019.                                                

10 nauczycieli wyjedzie na szkolenia zagraniczne, do Włoch i na Cypr.                                                                  

Kwota dofinansowania projektu 18414 €