ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2017/2018 – zajęcia statutowe

Lp

Rodzaj zajęć

Godziny realizacji / miejsce realizacji zajęć

Prowadzący

Uczniowie / klasa/ zespół

1

Zajęcia sportowe

Sala gimnastyczna ul. Arciszewskiego

M.Cichocka

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zajęcia sportowe – badminton

Czwartek 13.30-15.00

Sala gimnastyczna ul. Arciszewskiego

M.Jekel-Sasin

Gimnazjum Szkoła Podstawowa klasa V-VII, SPDP

Zajęcia sportowe - basen

Czwartek 8.45-10.15

J.Szymczak

Klasa V-VII, SPDP, Gimnazjum, ZSZ

Zajęcia sportowe- Olimpiady Specjalne

Boisko / salka ul.Getta

Zajęcia MATP –Olimpiady Specjalne

Wtorek czwartek 15.00-16.30

Sala gimnastyczna ul. Arciszewskiego

M.Jekiel-Sasin 

SPDP gimnazjum  zespoły edukacyjno- terapeutyczne

2

Kółko taneczno- ruchowe Pauza

Środa 13.30-14.15

Sala 205 Arciszewskiego

A.Kucaj

A.Masyon-Górnicka

Grupa starsza SPDP , Gimnazjum

Środa 14.15-15.00

Sala 11 ul. Arciszewskiego

Grupa młodsza I-III, IIA, IIB

3

Drużyna Harcerska

Środa 16.15-17.15

Stołówka ul.Arciszewskiego

M.Górna

B.Maćkowska

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum SPDP , ZSZ

4

Zajęcia teatralne

Poniedziałek  15.00-16.30

Sala 2 ul.Getta

A.Mosorzewska

K.Kojtych-Dubec

Szkoła Podstawowa, SPDP

5

Zajęcia artystyczne  - artterapia

Środa 13.15- 14.45

Sala 208 ul.Arciszewskiego

A.Paszkiewicz

Gimnazjum

Wtorek 13.15-14.00

Czwartek 13.15-14.00

Sala 5 ul.Arciszewskiego

A.Podolak

Szkoła Podstawowa klasa VI,VII zet

6

Koło PCK

Piątek 12.30- 14.00

Sala 206 ul.Arciszewskiego

K.Pietrzak

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum,  ZSZ

7

Zajęcia biblioteczne

Szkolny Klub Europejski

Wtorek 13.15-14.45

Sala 301 ul.Arciszewskiego

Wtorek 13.35-14.20

sala 10 ul.Getta

M.Zielińska

R.Smolin-Makuch

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Środa 15.00-16.00

Sala 205 ul.Arciszewskiego

A.Pigła

Wychowankowie internatu

8

Kółko rękodzieła ( z I SPDP)

Piątek 13.35-15.10

sala 18 ul.Getta

D.Barańska

Klasa I-III, IV-VII

9

Kółko informatyczne

Środa 8.00-8.45

Sala 8 ul.Getta

S.Kondrat

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

10

Kółko gier edukacyjnych

Środa 12.30-13.15

Sala nr 9 ul.Getta

S.Kondrat

Klasa IV,V,VI