5. Działania wdrażające

  1. BAZA NARZĘDZI TIK:

https://wakelet.com/wake/A7WP7_kMcp-SgI3OLiFyv

2. BAZA MATERIAŁÓW TIK: