Erasmus+ 2018/2019

Z wielką radością pragniemy wszystkich powiadomić , iż europejski program edukacyjny Erasmus+ zawitał do SOSW !!!

Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów, wychowawców dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością i autyzmem”

Nasz projekt zgłoszony w KA101- Mobilność kadry edukacji szkolnej uzyskał akceptację Agencji Narodowej i będzie realizowany w naszej placówce od 01.06.2018 do 31.05.2019. 10 nauczycieli wyjedzie na szkolenia zagraniczne, do Włoch i na Cypr.

Kwota dofinansowania projektu 18414 €