5. Mobilnośc do Włoch

MOBILNOŚĆ DO WŁOCH

SYCYLIA, KATANIA

22-27 X 2023

MOBILNOSC-SYCYLIA

DZIEŃ PIERWSZY 22 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=337684415478181&set=pcb.337684985478124

DZIEŃ DRUGI 23 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=338227755423847&set=pcb.338228505423772

DZIEŃ TRZECI 24 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=338908035355819&set=pcb.338909028689053

DZIEŃ CZWARTY 25 X 2023

https://www.facebook.com/100077098763460/videos/348325757572587

https://www.facebook.com/photo/?fbid=339679771945312&set=pcb.339680375278585

DZIEŃ PIĄTY 26 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=340035605243062&set=pcb.340036741909615

DZIEŃ SZÓSTY 27 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=340562521857037&set=pcb.340563241856965

PODSUMOWANIE

https://www.facebook.com/photo/?fbid=341084338471522&set=pcb.341084815138141