5. Mobilnośc do Włoch

MOBILNOŚĆ DO WŁOCH

SYCYLIA, KATANIA

22-27 X 2023

MOBILNOSC-SYCYLIA

DZIEŃ PIERWSZY 22 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=337684415478181&set=pcb.337684985478124

DZIEŃ DRUGI 23 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=338227755423847&set=pcb.338228505423772

DZIEŃ TRZECI 24 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=338908035355819&set=pcb.338909028689053

DZIEŃ CZWARTY 25 X 2023

https://www.facebook.com/100077098763460/videos/348325757572587

https://www.facebook.com/photo/?fbid=339679771945312&set=pcb.339680375278585

DZIEŃ PIĄTY 26 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=340035605243062&set=pcb.340036741909615

DZIEŃ SZÓSTY 27 X 2023

https://www.facebook.com/photo/?fbid=340562521857037&set=pcb.340563241856965

PODSUMOWANIE

https://www.facebook.com/photo/?fbid=341084338471522&set=pcb.341084815138141

MOBILNOŚĆ DO WŁOCH

BARI 14-19 IV 2024

JOB SHADOWING

MOBILNOSC-bari

DZIEŃ PIERWSZY 14 IV 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=435312819048673&set=pcb.435313682381920&locale=pl_PL

DZIEŃ DRUGI 15 IV 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=435689519011003&set=pcb.435690489010906&locale=pl_PL

DZIEŃ TRZECI 16 IV 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436276032285685&set=pcb.436276562285632&locale=pl_PL

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436382292275059&set=pcb.436382998941655

DZIEŃ CZWARTY 17 IV 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436781288901826&set=pcb.436781775568444

DZIEŃ PIĄTY 18 IV 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=437402235506398&set=pcb.437402832173005

https://www.facebook.com/photo/?fbid=437493182163970&set=pcb.437494685497153

DZIEŃ SZÓSTY 19 IV 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=437852715461350&set=pcb.437852875461334

https://www.facebook.com/photo/?fbid=438014112111877&set=pcb.438014695445152

PODSUMOWANIE

https://www.facebook.com/photo/?fbid=438456102067678&set=pcb.438456325400989

https://www.facebook.com/messenger_media?attachment_id=1084698752600608&message_id=mid.%24gABHrglNyFMiVPU_j92PDApeFqGB8&thread_id=5044019582342344

PDF Embedder requires a url attribute