Zdalne nauczanie

Link do folderu nauczania zdalnego

Każda klasa otrzyma dostęp do swojego folderu na którym będą materiały. Linki do dostępu wysyłane będą drogą mailową.