Nasze działania

RAPORT ROCZNY

PROMOCJA ZDROWIA W SOSW

Nasza Planeta – Dzień Ziemi

Zajęcia przeprowadzenie zdalnie w świetlicy ośrodka i klasie I SPDP

Warto dbać o zdrowie

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu – obchodzony w całej Europie z  inicjatywy Komisji Europejskiej mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych. W tym roku obchodzony był 9.02. W klasach SPDP oraz internacie w sposób stacjonarny zdalny zostały przeprowadzone zajęcia w ramach których uczniowie utrwalali takie wiadomości jak najważniejsze zastosowani internetu,  informacje o dobrych i złych stronach internetu, zasady bezpiecznego korzystania z internetu, sposoby reagowania na niebezpieczeństwa internetowe czy net-etykieta

EMOCJE

Eksperyment z emocjami czyli z ryżem

FERIE 2021


COŚ SMACZNEGO I ZDROWEGO