Erasmus 19/20 Publikacje Grupy z Cypru

Edukacja na zewnątrz w internacie, czyli jak edukować, gdy pogoda nam nie sprzyja. Wdrażanie doświadczeń zdobytych podczas mobilności na Cyprze

Publikacja zawiera zbiór ciekawych zabaw do wykorzystania z uczniami lub wychowankami. Niektóre są podobne do tych, które znamy z naszych placówkach. Są i takie, które poznaliśmy podczas wyjazdu.

BROSZURY

EDUKACJA NA ZEWNĄTRZ EKO-KOSMETYKI


KALENDARZE W WERSJI POLSKIE I ANGIELSKOJĘZYCZNY


GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Gry i zabawy na świeżym powietrzu publikacja dostępna w Bibliotece szkolnej. Zawiera gry i zabawy na świeżym powietrzu, które można przeprowadzić w różnych środowiskach. Natura to najprawdopodobniej najtańsze i najłatwiej dostępne narzędzie, dzięki któremu dziecko ma szanse poznać nie tylko otacząjący świat, ale i tez siebie samego. Dziecko, któremu da się przestrzeń do rozwoju podejmowania własnych decyzji da się jednocześnie szanse na bycie odpowiedzialny, nauczy się go przezorności, kalkulacji, radości, budowania własnej wartości.


ZIOŁOWO MI

Ziołowo mi  program realizowany w klasach szkoły Przysposabiającej do Pracy. Program ten ma pomóc w wykreowaniu małego człowieka, który czuje potrzebę obcowania z przyrodą, zna bliskie środowisko, dba o otoczenie i preferuje zdrowy styl życia. Dzięki niemu uczniowie mają możliwość zetknięcia się z przyrodą w różnych porach roku

.