6. Działania upowszechniające

  1. Strona internetowa SOSW
1.STRONA-INTERNETOWA

2. Profil FB „Programy europejskie w SOSW

2.PROFIL-FB

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077098763460

eTwinning – Jak to się zaczęło?

Erasmus+ -Jak to się zaczęło?

3. Erasmusdays 2022

5.-ERASMUSDAYS

https://www.facebook.com/100077098763460/videos/621172206378284