6. Działania upowszechniające

  1. Strona internetowa SOSW
1.STRONA-INTERNETOWA

2. Profil FB „Programy europejskie w SOSW

2.PROFIL-FB

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077098763460

eTwinning – Jak to się zaczęło?

Erasmus+ -Jak to się zaczęło?

3. Erasmusdays 2022

5.-ERASMUSDAYS

https://www.facebook.com/100077098763460/videos/621172206378284

4. Film promujący program eTwinning

eTwinning-Polska

5. Artykuł – tygodnik „Krąg”

Tygodnik-nowosolski-lizbona

https://www.facebook.com/photo/?fbid=184853174094640&set=a.170080555571902

6. Szkolenie rady pedagogicznej SOSW w Nowej Soli

SZKOLENIE-RADY-sosw

7. Szkolenie rady pedagogicznej SP nr 2 W Nowej Soli

szkolenie-sp2.-20-GRUDZIENpdf

https://www.facebook.com/photo/?fbid=192430136670277&set=a.170080555571902