Erasmus18/19/C-Podsumowanie projektu

Nasze inspiracje


Wybrane elementy  promocji i upowszechniania naszego projektu


Jak się to zaczęło


ERASMUS+ wartość dodana


Konferencja ERASMUS+


Rezultaty trwałe


Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów…


Rada szkoleniowa