Promocja zdrowia 2022-2023

W skład zespołu zajmującego się promowaniem zdrowia w bieżącym roku szkolnych wchodzą:

p. dyr mgr J.Kaczkiełło-Ostrowska 
p. mgr D. Barańska – koordynator 
p. mgr M. Zając 
p. mgr A.Dundelska 
p. mgr A. Kucaj
p. psycholog mgr K. Tietz
oraz pielęgniarka szkolna p. E. Mazur


RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI


Uzależnienia


Promocja zdrowia

EMOCJE


WŁAŚCIWOŚCI POKRZYWY