5. Działania projektowe

  1. EDUKACJA NA RZECZ ZIELONEJ TRANSFORMACJI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU artykuł z SEG
artykul-z-SEG-u

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/16/council-adopts-recommendation-to-stimulate-learning-for-the-green-transition/