Sensoplastyka

3, 2, 1 …. START I ruszyła nasza innowacja. Klasa II – III SP pod wychowawstwem pani Agaty Dundelskiej, klasa IA ZET pod wychowawstwem pani Agnieszki Rychlik oraz klasa IB ZET pod wychowawstwem pani Aleksandry Kucaj raz w miesiącu biorą udział w innowacji SENSOPLASTYKA®.A czymże jest, ta SENSOPLASTYKA®. Jest to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Naszym celem na zajęciach jest rozwijanie umiejętności intra i interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Na zajęciach SENSOPLASTYKA® korzystamy tylko i wyłącznie z bezpiecznych produktów spożywczych, które mają być pretekstem do podjęcia przez uczniów aktywności (lub jej braku). Uczestnik zajęć staje się ich kreatorem. Sam decyduje o sobie, o tym co zrobi i w jaki sposób. Uczeń nie jest instruowany, zachęcany. Natomiast zadaniem nauczyciela/trenera jest wychodzenie ze stereotypowej roli poprzez wykorzystanie podejścia coachingowego i nie udzielanie instrukcji, pokazu czy zachęcanie do uczestnictwa. Zadaniem trenera/nauczyciela jest być obok dziecka, wspierać i czuwać nad procesem twórczym uczestników poprzez odnalezienie źródła potrzeb uczestników oraz nowych pomysłów na ich realizację. Nauczyciel daje czas, ewentualnie zadaje pytania zamiast udzielania poleceń. SENSOPLASTYKA® to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości.

Zobaczcie sami ten nasz kolorowy bałagan 🙂.