24-25.10.19 Barcelona

Hola!!!

 W pierwszej części naszego szkolenia rozmawialiśmy o różnych sposobach i możliwościach włączania dzieci z niepełnosprawnościami w życie społeczne zarówno w placówkach oświatowych, jak i poza nimi. Nasi koledzy i koleżanki z Portugalii, z Chorwacji, z Włoch, z Macedonii oraz my, opowiadaliśmy o rozwiązaniach stosowanych w swoich krajach.
 Niezmiernie ważne jest stosowanie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami różnorodnych gier, które należy dostosowywać do możliwości dzieci. Dzieliliśmy się doświadczeniami w tym zakresie. Gry kształtują wiele umiejętności m.in.: postępowanie według ustalonych zasad, czekanie na swoją kolej, rowijają poznawczo, uczą relacji.
 Dzisiaj zapoznałyśmy się też z całkowicie nowym dla nas terminem biznesowym przenoszonym na grunt pedagogiki – NUDGING.
Czym jest nuding? W wolnym tłumaczeniu to impuls. Najogólniej można powiedzieć, że jest to takie działanie nauczyciela/ terapeuty, które ma spowodować, że uczniowie podejmą właściwe i korzystne dla siebie decyzje, zachowując przy okazji wolność wyboru. Według tego nurtu nauczyciel ma być architektem wyborów uczniów.
 W naszej międzynarodowej grupie omówiliśmy szczegółowo tzw. kompas etyczny nauczyciela/terapeuty. „Do no harm” to podstawa budowania relacji nauczyciel-uczeń.
Po południu naszym starym zwyczajem wędrowałyśmy po przepięknej Barcelonie.