22.10.19 Barcelona

Za nami drugi dzień szkolenia. Poznałyśmy hiszpański system edukacji i obejrzałyśmy szkołę z modelem edukacji włączającej Turbula Escola.
Każda grupa uczestników szkolenia przygotowała także mały poczęstunek z przysmakami swojego kraju. Spróbowałyśmy smakołyków z Chorwacji, Portugalii, Włoch i Niemiec (prowadząca dzisiejsze zajęcia mieszka w Lipsku). Towarzyszyła nam muzyka Fado.

NOS VEMOS!