O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie. 
W placówce funkcjonują: 
•    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, 
•    Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
•    Branżowa Szkoła I Stopnia,
•  Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W placówce obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu:

  • lekkim
  • umiarkowanym
  • znacznym


Kształcimy uczniów na poziomie szkoły ponadpodstawowej w cyklu 3- letnim w Branżowej Szkole I Stopnia oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
W Branżowej Szkole I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim kształcenie odbywa się na kierunkach:

  • pracownik pomocniczy stolarza,
  • pracownik pomocniczy gastronomii,
  • operator procesów introligatorskich.


W Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym  funkcjonują pracownie: gospodarstwa domowego,
introligatorsko-poligraficzna oraz pracownia rękodzieła.
Edukacja w placówce prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości uczniów.

Zajęcia ogólnokształcące, zawodowe praktyczne i teoretyczne odbywają się na terenie placówki. 
Dysponujemy nowoczesną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W placówce są w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie ze specjalistycznym sprzętem komputerowym dostosowanym do niepełnosprawności uczniów oraz  specjalistyczne pracownie do zajęć zawodowych  i realizacji praktycznej nauki zawodu.
Posiadamy salę doświadczania świata, centrum multimedialne, salę rehabilitacyjną, gabinety: logopedyczne, terapii pedagogicznej, a także pracownie tkactwa i garncarstwa oraz  introligatorstwa.
W placówce zlikwidowane są bariery architektoniczne i transportowe.

Jako placówka oferujemy zajęcia dodatkowe: kółko teatralne, zajęcia sportowe, jazdę konną, wycieczki rowerowe, wyjazdy
na basen oraz zajęcia artystyczne.
Dla uczniów z innych miejscowości zapewniamy  miejsce w internacie (od poniedziałku do piątku ) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej .